Zarząd Aeroklubu Polskiego z siedzibą w Warszawie
Ogłasza
konkurs na stanowisko

Sekretarza Generalnego - Dyrektora Biura Zarządu Aeroklubu PolskiegoPodstawowy zakres obowiązków na oferowanym stanowisku pracy:
 1. Kierowanie zespołem pracowników Biura ZAP,
 2. Współpraca z aeroklubami regionalnymi i innymi organizacjami stowarzyszonymi z Aeroklubem Polskim,
 3. Utrzymywanie kontaktów z naczelnymi organami władzy państwowej,
 4. Utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami lotnictwa sportowego i aeroklubami narodowymi,
 5. Nadzór nad jednostkami pomocniczymi Aeroklubu Polskiego,
 6. Zorganizowanie i kierowanie zespołem nadzoru nad lotnictwem niecertyfikowanym,
 7. Promocja Aeroklubu Polskiego na arenie krajowej i międzynarodowej,Wymagania stawiane kandydatom:
 1. Wyższe wykształcenie (preferowane kierunki związane z zarządzaniem).
 2. Wysoka samodzielność, efektywność, kreatywność i skuteczność w działaniu.
 3. Doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzi i umiejętność ich skutecznego motywowania
 4. Umiejętności w zakresie public relations, budowania wizerunku osób prawnych (spółki, stowarzyszenia), pozyskiwania sponsorów i partnerów medialnych.
 5. Znajomość co najmniej języka angielskiego,
 6. Mile widziana znajomość zagadnień lotnictwa sportowego oraz zasad organizacji lotnictwa niezawodowego.Wybranemu kandydatowi oferujemy:
 1. Możliwość realizacji ambitnych planów we współpracy ze środowiskiem lotniczym, posiadającym znaczącą pozycję w świecie.
 2. Atrakcyjne wynagrodzenie,
 3. Miejsce pracy w Warszawie, wymagające szerokich kontaktów z instytucjami państwowymi na szczeblu centralnym,
 4. Możliwość samorealizacji na jednym z najważniejszych stanowisk w polskim lotnictwie.Zgłoszenia wraz z listem motywacyjnym oraz CV prosimy nadsyłać na adres:

Aeroklub Polski
Al. Krakowskie Przedmieście 55
00-071 Warszawa
z dopiskiem "Konkurs na SG AP", w terminie do 10 lipca 2005 roku.

Dodatkowych informacji udziela Wiceprezes AP Włodzimierz Skalik (tel. 601522819, e-mail: wskalik@wilga.pl)