Wydali¶my wreszcie pierwszy kalendarz o tematyce lotniczej
na 2003 rok dla firmy Indos

zrealizowany dzięki pomocy Aeroklubu Bielsko-Bialskiego