Rozmiar: 38752 bajtów
© Wojciech Gorgolewski    
Góra Chełm - kiedyś szkoła szybowcowa,
obecnie służy lotniarzom i glajciarzom