KRAKOWSKIE KOPCEKopiec Koĥciuszki
Fort Koĥciuszko
(czêĥciowo rozebrany)

Rozmiar: 14633 bajtów Rozmiar: 12701 bajtów Rozmiar: 17281 bajtów
Rozmiar: 9779 bajtów Rozmiar: 14113 bajtów Rozmiar: 13080 bajtów
Rozmiar: 13760 bajtów Rozmiar: 12852 bajtów
Rozmiar: 14866 bajtów Rozmiar: 15588 bajtów


Kopiec Pi³sudskiego


Rozmiar: 8972 bajtów Rozmiar: 11169 bajtów
Rozmiar: 17667 bajtów


Kopiec Krakusa
Fort Krakus (zburzony)

Rozmiar: 16798 bajtów Rozmiar: 19044 bajtów03.06.2003
Powrót do MIASTA

Powrót do strony G£ÓWNEJ