Rozmiar: 106630 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki