Rozmiar: 75212 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki