Rozmiar: 64213 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki