Rozmiar: 56555 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki