Rozmiar: 84699 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki