Rozmiar: 79439 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki