Rozmiar: 79469 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki