Rozmiar: 82410 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki