Rozmiar: 77289 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki