Rozmiar: 58981 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki