Rozmiar: 62538 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki