Rozmiar: 61474 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki