Rozmiar: 52034 bajtów
© Wojciech Gorgolewski
Kraków
Most Zwierzyniecki